Bliv synlig på nettet og nå din kunde hele døgnet, uanset om han sidder på jobbet eller hjemme i sofaen!

Når din hjemmeside er sat op i et brugervenligt, responsivt design, tilpasser den sig automatisk alle medieplatforme fra telefon og PC til de forskellige tablets. Konkret betyder det, at din kunde altid får en god oplevelse af din virksomhed online, uden at billeder eller tekst er hakket i stykker eller står så småt, at man ikke kan læse budskabet. En hjemmeside fra Skysolution er altid sat op som en mobilhjemmeside.

En eksisterende hjemmeside kan også sættes op i det aktuelle, responsive design. Nå dine kunder, hvor de er – og det er ofte online med en mobiltelefon.